JML-diving

Menu
MENU

Správy

Zhrnutie za rok 2012

28.12.2012

Rok 2012 priniesol spoločnosti JM Lábus významné pozitívne zmeny. Zamestnali sme nových technicky kvalifikovaných pracovníkov, aby mohli poskytovať našim zákazníkom služby tej najvyššej kvality. Úspešne sme dokončili projekt “Pas na export” financovaný prostriedkami EÚ, s ktorým naša spoločnosť získala zákazníkov z nových trhov – z juhoamerických krajín.

Rozšírili sme našu ponuku o podporu pri vývoze k našim južným susedom – do Českej republiky a na Slovensko. Aktívne podporujeme našich partnerov na veľtrhoch a priemyselných konferenciách organizovaných v Poľsku a na Slovensku.

Všetkým našim zákazníkom a partnerom ďakujeme za plodnú spoluprácu v uplynulom roku a prajeme veľa úspechov v nadchádzajúcom roku 2013.