JML-diving

Menu
MENU

O firme

Firma JML GLOBAL poskytuje konzultačné služby v oblasti podnikania, pomáha rozvoju nových línií podnikania (vrátane zavádzania nových výrobkov na trh), reštrukturalizácia podnikov, reorganizácie spoločností a obchodných jednotiek.

Naše podnikanie je rozdelené do dvoch línií.

Prvá z nich je obchodné poradenstvo a marketing pre spoločnosti, ktoré chcú rozvíjať spoluprácu v oblasti obchodu a služieb medzi Poľskom a zahraničím (EÚ a mimoeurópskych). To platí ako pre poľské spoločnosti, ktoré chcú vyvážať svoje tovary a služby do zahraničia, tak aj pre zahraničné firmy, ktoré chcú ponúkať svoje produkty a riešenia na poľskom trhu. Rozsah služieb zahŕňa: identifikáciu a kontaktovanie potenciálnych klientov, distribútorov, obchodných inštitúcií, obchodná tlač, preklady a príprava propagačných materiálov, organizovanie stretnutí, tlmočenie na zasadnutiach, preklady ponúk, žiadostí na predkladanie návrhov, organizácia stánkov na veľtrhoch, organizácia obchodných misií atď. Vzhľadom na povahu rôznych odvetví a rôznych cieľov našich zákazníkov, sa rozsah služieb stanovuje individuálne s každým klientom na začiatku spolupráce a neustále sa modifikuje podľa meniacich sa okolností a nových príležitostí vznikajúcich na trhu. Našich stálych partnerov zastupujeme pred klientami, de facto ako keby sme boli ich pobočkou.

Druhá línia nášho podnikania je reorganizácia spoločností pôsobiacich v Poľsku – vrátane zavádzania nových výrobkov, technológií na trh, spájanie podnikov, reorganizácia a zvýšenie efektivity organizácie. V rámci tejto činnosti sme nápomocný pri zakladaní nových firiem.

Spokojnosť zákazníka je našou najväčšou hodnotou.