JML-diving

Menu
MENU

Etika

Pri každodennej práci používame princípy etiky, ktorá okrem iného nám zakazuje prácu v tom istom čase s klientmi, ktorí si navzájom konkurujú.

So všetkými informáciami, ktoré sú nám zverené (obchodné, finančné, technické) zaobchádzame s maximálnou starostlivosťou, a dbáme o to, aby sa dostali iba osobám, ktorým sú určené, a našim zamestnancom, ktorí sa podieľajú pri obsluhe daného klienta.