JML-diving

Menu
MENU

Naše skúsenosti

Skupina spoločností pod značkou JML bola založená v roku 2007. Je priamym pokračovaním aktivít vykonávaných spoločnosťou Pol-HISPA Joanna Nalewajko, ktorá od roku 2003 (v podobe ekonomickej aktivity), pracuje so španielskymi spoločnosťami na poľskom trhu a poľskými firmami na španielskom trhu v oblasti podnikového poradenstva. Účelom zmeny právnej formy bolo rozšíriť ponuku a umožniť ďalší dynamický rozvoj.

Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti služieb, ktoré poskytujeme.

JML GLOBAL zamestnáva osoby s vyšším vzdelaním, ktorí okrem iného ovládajú jazyk anglicky, španielsky, česky, slovenský, taliansky.

Náši pracovníci sú vybavený mobilnou pracovnou stanicou – čo im umožňuje pracovať ako v kancelárii, tak v teréne. Máme vlastné IT systém na podporu prebiehajúcich operácií.