JML-diving

Menu
MENU

Passport to Export – pre poľské firmy

Podporujeme poľské spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projektoch ¨ Passport to Export ¨ európskeho programu. Vyvinuli sme rad projektov s poľskými spoločnosťami, ktoré mali záujem o expanziu na zahraničné trhy.

Viac informácií nájdete v poľskej verzii.