JML-diving

Menu
MENU

Reorganizácia firiem

Na základe mnohoročných skúseností našich pracovníkov v mnohých odvetviach a sektoroch, ponúkame individuálne služby za účelom reorganizovať svoje podnikanie s cieľom optimalizovať dostupné zdroje a rozvoj predaja:

  • Služby riadenia obchodnej činnosti, obchodné jednotky, reorganizácia a reštrukturalizácia
  • Business Process Modeling
  • Tvorba dobrého mena firmy a operatívne riadenie
  • Riadiace a pracovné postupy
  • Prieskum trhu
  • Implementácia systémov riadenia
  • Riadenie zmien
  • Optimalizácia prevádzkových nákladov