JML-diving

Menu
MENU

Vytváranie nových obchodných jednotiek

Ako súčasť našej poradnej činnosti pomáhame našim zákazníkom pri vytváraní nových obchodných jednotiek:

  • Vytváranie nových obchodných jednotiek
  • Identifikácia a overenie nápadov s veľkým trhovým potenciálom, podpora zakladania podnikov
  • Podpora pre podniky v počiatočných štádiách vývoja (vrátane expanzie na nové trhy)
  • Poradenstvo v oblasti financovania, formy rastu kapitálu, metódy financovania
  • Podpora pri správnej segmentácii produktov, služieb, zákazníckych skupín
  • Podpora v oblasti náboru a výberu zamestnancov
  • Podpora rozvoja predajnej siete, nadviazanie spolupráce