JML-diving

Menu
MENU

Služby poskytované poľským firmám

Medzi služby, ktoré poskytujeme poľským firmám, patria:

 • Analýza zahraničného trhu krajiny podľa vybraných odvetví
 • Organizácia obchodných rokovaní v zahraničí
 • Vyhľadávanie distribútora / predajcu
 • Koordinácia práce niekoľkých distribútorov / regionálnych zástupcov na zahraničných trhoch
 • Zavedenie výrobku / technológie na trh, vytvorenie sieti kontaktov a predajnej siete
 • Tlmočenie a preklady v niektorých jazykoch
 • Organizácia obchodných misií, schôdzok, atď.
 • Organizácia výstavných stánkov na veľtrhu vo vybranej krajine, pomoc v priebehu veľtrhu
 • Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí
 • Pomoc pri vedení administratívnych a súdnych sporoch prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie
 • Pomoc pri príprave dokladov pre vývoz a dovoz a obchod so štátmi Latinskej Ameriky
 • Subdodávky – vyhľadávanie a kontakty so subdodávateľmi na vybrané projekty na zahraničných trhoch

Spolupracujeme pri vývoji a implementácii plánu Export Development, vrátane opatrenia 6.1 Operačného programu