JML-diving

Menu
MENU

Služby poskytované zahraničným firmám

Medzi služby, ktoré poskytujeme našim zahraničným zákazníkom, patria:

 • Analýza poľského, českého a slovenského trhu pre vybrané sektory
 • Organizácia obchodných rokovaní
 • Vyhľadávanie distribútora / predajcu
 • Koordinácia prác niekoľkých distribútorov / regionálnych zástupcov na poľskom, českom, slovenskom trhu
 • Zavedenie výrobku / technológie na trh, vytvoriť sieť kontaktov a predajnej siete
 • Tlmočenie a preklady ústne a písomne poľsky, česky, slovensky a španielsky
 • Organizácia obchodných misií, schôdzok, atď…
 • Organizácia výstavných stánkov na veľtrhoch v Poľsku, Českej republike, Slovensku a pomoc počas veľtrhu
 • Vrátenie zaplatenej DPH v Poľsku, Českej republike, Slovensku
 • Subdodávky – vyhľadávanie a kontakty na poľských, českých a slovenských subdodávateľov na vybrané projekty
 • Pomoc pri registrácii spoločnosti v Poľsku, Českej republike a na Slovensku (formálno-právna podpora, účtovníctvo, atď)
 • Logistické a skladové služby
 • Hľadanie a výber personálu
 • Vyhľadávanie oblastí pre investície, nehnuteľnosti, atď…