JML-diving

Menu
MENU

Český trh

Česká republika je jednou z piatich najvýznamnejších obchodných partnerov medzi krajinami EÚ. Poľsko je významným partnerom Českej republiky – je tretím najvýznamnejším partnerom po Nemecku a Slovensku. Ako Česká republika tak aj Poľsko zažíva výrazný nárast obratu. Poľský vývoz do Českej republiky rastie veľmi rýchlo – najmä sa to týka produktov odevného priemyslu, potravinárstva, obuvi, nábytku, poľnohospodárstva, spotrebného tovaru a stavebníctva. Môžeme tiež pozorovať zvýšený nárast vývozu českého tovaru do Poľska.

Po úspešných reformách daňovej legislatívy, Česká republika je zaujímavé miesto na podnikanie. Výhodné daňové sadzby, jasné predpisy a administratíva sú veľmi priaznivé stimuly pre zahraničných (vrátane poľských) investorov na podnikanie v tejto krajine.