JML-diving

Menu
MENU

Poľský trh

Poľský trh je trh stabilného rastu národného hospodárstva. Situácia bola ovplyvnená poľským vstupom do Európskej únie v roku 2004, a prílivom prostriedkov z fondov EÚ pre rozvoj podnikania, infraštruktúry,kvalifikácie personálnu, modernizácie priemyselných parkov a ochrany životného prostredia.

Veľký dopyt po bývaní prispieva k zvýšeniu bytovej výstavby a investície poľských a zahraničných firiem sa premietajú do nárastu priemyselnej výstavby. Poľsko, vďaka mnohým investíciam do strojových parkov v posledných rokoch, a nižším nákladom na pracovnú silu než v “starej EÚ” je aj naďalej atraktívnym miestom na výrobu – ako dokazuje významný vývoz vysoko spracovaných výrobkov do iných krajín EÚ.