JML-diving

Menu
MENU

Inštitucionálna spolupráca

Okrem spolupráce so súkromnými firmami, JML GLOBAL tiež spolupracuje s odbornými organizáciami a obchodnými komorami:

  • RIG v Katoviciach (Regionálna hospodárska komora v Katoviciach) – sme aktívnym členom tejto organizácie
  • PIMEC – úzka spolupráca s Organizáciou katalánskych malých a stredných podnikov
  • CWP – spolupráca s organizáciou Klaster vody katalánskej