JML-diving

Menu
MENU

Slovenský trh

Slovenský trh nie je veľký, najmä v porovnaní so susednými krajinami, ale je zaujímavý z pohľadu spolupráce slovenských spoločností s ruskými a ukrajinskými spoločnosťami a inými krajinami vo východnej Európe. Okrem toho, vzhľadom k prírode Slovenska, je zaujímavou krajinou pre investorov v oblasti cestovného ruchu a realitného developmentu. V tejto krajine narastá počet lyžiarskych stredísk, hotelov a termálnych bazénov.

Slovenský štát aktívne podporuje zahraničné investície (granty, náhrady úrokov z úverov, bankové záruky, návratná finančná výpomoc pri tvorbe nových pracovných miest, školenia, výskum a vývoj, investície do ochrany životného prostredia),čo priťahuje rad zahraničných i domácich investorov k rozvoju podnikania a zároveň vytvára mnoho atraktívnych obchodných príležitostí.