JML-diving

Menu
MENU

Trhy v Latinskej Amerike

Obchodný priestor Latinskej Ameriky sa skladá z 20 krajín, kde úradným jazykom je španielčina a portugalčina (pre Brazíliu). Je to región,ktorý sa vyznačuje nerastným bohatstvom, najmä ropou, dynamickým hospodárskym rastom, intenzívnou vnútornou integrácou, a tiež vo väčšom meradle spoluprácou s Európskou úniou.

Pred európskymi podnikateľami sa otvárajú nové príležitosti: Trhy, mladé, dynamické, bez mnohých prekážok, ktoré zaručujú súlad medzi Latinskou Amerikou a Európskou úniou. Najdôležitejšími partnermi pre Poľsko z Latinskej Ameriky je Brazília a Mexiko, ktoré sú považované jednou z najsľubnejších ekonomík na svete. Významné prírastky v ekonomike a rozsiahla liberalizácia tiež poukazuje na peruánsky trh.